Trang tải phần mềm Beta Khám phá những điều mới mẻ.
Phần mềm beta có thể gây chậm, lag gây ra sự cố với thiết bị của bạn. Không liên hệ với mình để được hỗ trợ gỡ cài đặt hoặc cài đặt lại phần mềm beta, vì bạn sẽ bị bỏ qua.
Đối với cấu hình, hãy dùng trình duyệt Safari mặc định để tải. Xem hướng dẫn tại đây.
Đối với firmware (IPSW), hãy dùng trình duyệt trên máy tính để tải.
Thu cũ đổi mới - Nhận cả máy lock

Tải về iOS


iOS 11

Cấu hình iOS Beta

Nhận bản cập nhật trên thiết bị của bạn tự động - không cần máy tính

Tải về
Tải firmware iOS 11 beta 2

Tải về watchOS


watchOS 4

Cấu hình watchOS Beta

Nhận bản cập nhật cho Apple Watch tự động trên iPhone của bạn

Tải về
Ghi chú phát hành watchOS 4 beta 2

Tải về tvOS


tvOS 11

Cấu hình tvOS Beta

Nhận bản cập nhật trên Apple TV của bạn tự động - không cần máy tính

Tải về
Tải firmware tvOS 11 beta 2

Tải về macOS


macOS 10.13

Cấu hình macOS Beta

Cấu hình máy Mac để tự động cập nhật phiên bản beta

Tải về
Ghi chú phát hành macOS 10.13 beta 2