Trang tải phần mềm Beta

Khám phá những điều mới mẻ.
Đối với cấu hình, hãy dùng trình duyệt Safari mặc định để tải. Xem hướng dẫn tại đây.
Đối với firmware (IPSW), hãy dùng trình duyệt trên máy tính để tải.
Đặt trước iPhone 8 - 8 Plus Phụ kiện Apple

Tải về iOS


iOS 11.2

Cấu hình iOS Beta

Nhận bản cập nhật trên thiết bị của bạn một cách tự động

Tải về
Tải firmware iOS 11.2 Dev beta 4

Tải về watchOS


watchOS 4.2

Cấu hình watchOS Beta

Nhận bản cập nhật cho Apple Watch tự động trên iPhone

Tải về

Tải về tvOS


tvOS 11.2

Cấu hình tvOS Beta

Nhận bản cập nhật trên Apple TV của bạn một cách tự động

Tải về
Tải firmware tvOS 11.2 Dev beta 4

Tải về macOS


macOS 10.13.1

Cấu hình macOS Beta

Cấu hình máy Mac để tự động cập nhật phiên bản beta

Tải về

Tải về tvOS

Chặn cập nhật iOS

tvOS 10

Cấu hình tvOS Beta

Chặn cập nhật và thông báo nâng cấp lên iOS mới

Tải về