Trang tải cấu hình beta

Khám phá những điều mới mẻ.

Download Apple Beta Software

Tải về iOS 14

MỚI
iOS 14Beta 1

Cấu hình iOS Beta

Nhận bản cập nhật trên thiết bị của bạn một cách tự động.

Tải về IPSW

Tải về iPadOS 14

MỚI
iPadOS 14Beta 1

Cấu hình iPadOS Beta

Nhận bản cập nhật trên thiết bị của bạn một cách tự động.

Tải về IPSW

Tải về watchOS 7

MỚI
watchOS 7Beta 1

Cấu hình watchOS Beta

Nhận bản cập nhật cho Apple Watch tự động trên iPhone.

Tải về

Tải về tvOS 14

MỚI
tvOS 14Beta 1

Cấu hình tvOS Beta

Nhận bản cập nhật trên Apple TV của bạn một cách tự động.

Tải về IPSW

Tải về macOS 11

MỚI
macOS 11Beta 1

Cấu hình macOS Beta

Cấu hình máy Mac để tự động cập nhật phiên bản beta.

Tải về

Tải về iOS 13

iOS 13.6 + iPadOSBeta 3

Cấu hình iOS Beta

Nhận bản cập nhật trên thiết bị của bạn một cách tự động.

Tải về IPSW

Tải về watchOS 6

Yêu cầu iOS 13 trở lên
watchOS 6.2.8Beta 3

Cấu hình watchOS Beta

Nhận bản cập nhật cho Apple Watch tự động trên iPhone.

Tải về

Tải về tvOS 13

tvOS 13.4.8Beta 3

Cấu hình tvOS Beta

Nhận bản cập nhật trên Apple TV của bạn một cách tự động.

Tải về IPSW

Tải về macOS 10.15

macOS 10.15.6Beta 3

Cấu hình macOS Beta

Cấu hình máy Mac để tự động cập nhật phiên bản beta.

Tải về

Tải về tvOS 13

DÀNH CHO iOS 13 TRỞ LÊN
tvOS 13Block OTA

Chặn cập nhật cho iOS

Chặn cập nhật và thông báo nâng cấp lên iOS mới.

Tải về