Trang tải phần mềm Beta

Khám phá những điều mới mẻ.
Chương trình phần mềm beta của Apple
Đối với cấu hình, hãy dùng trình duyệt Safari mặc định để tải. Xem hướng dẫn tại đây.
Đối với firmware (IPSW), hãy dùng trình duyệt trên máy tính để tải.
Mua iPhone X Phụ kiện Apple

Tải về iOS

iOS
iOS 11.4

Cấu hình iOS Beta

Nhận bản cập nhật trên thiết bị của bạn một cách tự động

Tải về Tải IPSW

Tải về watchOS

watchOS
watchOS 4.3.1

Cấu hình watchOS Beta

Nhận bản cập nhật cho Apple Watch tự động trên iPhone

Tải về

Tải về tvOS

tvOS
tvOS 11.4

Cấu hình tvOS Beta

Nhận bản cập nhật trên Apple TV của bạn một cách tự động

Tải về Tải IPSW

Tải về macOS

macOS
macOS 10.13.4

Cấu hình macOS Beta

Cấu hình máy Mac để tự động cập nhật phiên bản beta

Tải về

Tải về tvOS

Đang chờ cập nhật
tvOS
tvOS 10

Chặn cập nhật cho iOS 10

Cấu hình đã hết hạn, các bạn hãy dùng tvOS 11 thay thế nhé.

Chờ cập nhật

Tải về tvOS

Dành cho iOS 11 & iOS 10
tvOS
tvOS 11

Chặn cập nhật cho iOS 11

Chặn cập nhật và thông báo nâng cấp lên iOS mới

Tải về