chuyển sang cài đặt

Đang tải về...

Nhấn vào Cho phép từ thông báo hiện ra để cài đặt cấu hình
chuyển sang cài đặt

Hãy khởi động lại thiết bị sau khi cài cấu hình để áp dụng các thay đổi.

Nhấn Cho phép (Allow) để chuyển hướng sang ứng dụng Cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cấu hình vào thiết bị.

Loading...

Chia sẻ trang này lên Facebook!
hoặc ủng hộ mình qua PayPal.