Hủy đăng ký thiết bị của bạn
để ngừng nhận các bản cập nhật beta

Khi thiết bị của bạn được đăng ký trong Chương trình phần mềm beta của Apple, bạn sẽ tự động nhận được các phiên bản beta mới của nhà phát triển trong ứng dụng cài đặt, App Store trên Mac hoặc ứng dụng cài đặt trên tvOS. Bất cứ lúc nào, bạn đều có thể hủy đăng ký thiết bị của mình để thiết bị không còn nhận được các bản cập nhật này nữa.

Hướng dẫn hủy đăng ký nhận iOS beta

1. Mở cấu hình của bạn

Để ngừng nhận bản cập nhật beta của iOS, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để xóa cấu hình phần mềm iOS Beta. Điều hướng đến Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý cấu hình & thiết bị (Settings > General > Profiles) sau đó nhấn vào cấu hình của iOS beta.

xoa cau hinh ios beta

2. Xóa cấu hình iOS beta

Nhấn vào nút Xóa cấu hình (Delete Profile). Nếu được yêu cầu, hãy nhập mật mã của thiết bị, sau đó nhấn Xóa (Xóa). Khi cấu hình đã bị xóa, thiết bị iOS của bạn sẽ không còn nhận được bản cập nhật beta nào của iOS nữa. Khi phiên bản chính thức tiếp theo của iOS được phát hành, bạn có thể cài đặt nó từ ứng dụng cài đặt.

xoa cau hinh ios beta

Làm thế nào để khôi phục lại bản iOS trước?

Để quay lại bản iOS trước, bạn có thể khôi phục thiết bị iOS của mình từ bản sao lưu trên iTunes mà bạn đã tạo trước khi cài đặt bản beta.

Xem hướng dẫn cách khôi phục lại thiết bị iOS của bạn

Hướng dẫn hủy đăng ký nhận macOS beta

1. Mở ngăn tùy chọn App Store

Chuyển đến menu Apple () và chọn Tùy chọn hệ thống (System Preferences). Chọn biểu tượng App Store từ danh sách các biểu tượng.

xoa cau hinh macos beta

2. Tắt cập nhật phần mềm beta

Click vào nút “Thay đổi…” (Change…) bên cạnh dòng “Máy tính của bạn được đặt để nhận bản cập nhật phần mềm beta” (Your computer is set to receive beta software updates).

xoa cau hinh macos beta

3. Xác nhận thay đổi

Một hộp thoại sẽ xuất hiện hỏi xem bạn có muốn hiển thị hoặc ẩn các bản cập nhật phần mềm beta hay không. Chọn "Không hiển thị bản cập nhật phần mềm beta" (Do Not Show Beta Software Updates) và máy Mac của bạn sẽ không còn nhận được các bản cập nhật beta nữa. Khi phiên bản chính thức kế tiếp của macOS được phát hành, bạn có thể cài đặt nó từ App Store của Mac.

xoa cau hinh macos beta

Làm thế nào để khôi phục lại bản macOS trước?

Để quay lại bản macOS trước, bạn có thể khôi phục máy Mac của mình từ bản sao lưu Time Machine mà bạn đã tạo trước khi cài đặt bản beta công khai.

Hướng dẫn hủy đăng ký nhận tvOS beta

1. Mở cài đặt

Để ngừng nhận bản beta của tvOS, hãy đi tới Cài đặt > Hệ thống > Cập nhật phần mềm (Settings > System > Software Update) và tắt tính năng Nhận bản cập nhật Beta (Get Beta Updates).

xoa cau hinh tvos beta

2. Chờ bản cập nhật tvOS tiếp theo.

Khi cài đặt đã thay đổi, Apple TV của bạn sẽ không còn nhận được các bản tvOS beta nữa. Khi phiên bản chính thức tiếp theo của tvOS được phát hành, nó sẽ tự động cài đặt nếu bạn đã bật tính năng Cập nhật phần mềm tự động (Automatic Software Update). Hoặc, bạn có thể cài đặt nó từ Cài đặt > Hệ thống > Cập nhật phần mềm > Cập nhật phần mềm (Settings > System > Software Updates > Update Software).


Nguồn Apple