Thiết bị hỗ trợ


Kiểm tra xem thiết bị của bạn có hỗ trợ nền tảng mới nhất của Apple hay không.


Thiết bị hỗ trợ iOS 12

iPhone

 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone X
 • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone SE
 • iPhone 5s

iPad

 • iPad Pro 12.9-inch 1st
 • iPad Pro 12.9-inch 2nd
 • iPad Pro 12.9-inch 3rd
 • iPad Pro 11-inch
 • iPad Pro 10.5-inch
 • iPad Pro 9.7-inch
 • iPad 6 (2018)
 • iPad 5 (2017)
 • iPad Air 3
 • iPad Air 2
 • iPad Air
 • iPad mini 5
 • iPad mini 4
 • iPad mini 3
 • iPad mini 2

iPod touch

 • iPod touch 6

Thiết bị hỗ trợ watchOS 5

 • Apple Watch Series 1
 • Apple Watch Series 2
 • Apple Watch Series 3
 • Apple Watch Series 4

Thiết bị hỗ trợ tvOS 12

 • Apple TV (thế hệ thứ 4)
 • Apple TV 4K (thế hệ thứ 5)

Thiết bị hỗ trợ macOS Mojave

 • MacBook (đầu năm 2015 hoặc mới hơn)
 • MacBook Air (giữa năm 2015 hoặc mới hơn)
 • MacBook Pro (giữa năm 2012 hoặc mới hơn)
 • Mac mini (cuối năm 2012 hoặc mới hơn)
 • iMac (cuối năm 2012 hoặc mới hơn)
 • iMac Pro (tất cả phiên bản)
 • Mac Pro (cuối năm 2013, cùng với các mẫu giữa năm 2010 và giữa năm 2012)