Thiết bị hỗ trợ


Kiểm tra xem thiết bị của bạn có hỗ trợ nền tảng mới nhất của Apple hay không.


Thiết bị hỗ trợ iOS 13

 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone X
 • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone SE
 • iPod touch (thế hệ thứ 7)

Thiết bị hỗ trợ iPadOS

 • iPad Pro 12.9-inch
 • iPad Pro 11-inch
 • iPad Pro 10.5-inch
 • iPad Pro 9.7-inch
 • iPad (thế hệ thứ 7)
 • iPad (thế hệ thứ 6)
 • iPad (thế hệ thứ 5)
 • iPad mini (thế hệ thứ 5)
 • iPad mini 4
 • iPad Air (thế hệ thứ 3)
 • iPad Air 2

Thiết bị hỗ trợ watchOS 6

 • Apple Watch Series 1
 • Apple Watch Series 2
 • Apple Watch Series 3
 • Apple Watch Series 4
 • Apple Watch Series 5

Thiết bị hỗ trợ tvOS 13

 • Apple TV (thế hệ thứ 4)
 • Apple TV 4K (thế hệ thứ 5)

Thiết bị hỗ trợ macOS Catalina

 • MacBook (đời 2015 trở lên)
 • MacBook Air (đời 2012 trở lên)
 • MacBook Pro (đời 2012 trở lên)
 • Mac mini (đời 2012 trở lên)
 • iMac (đời 2012 trở lên)
 • iMac Pro (đời 2017 trở lên)
 • Mac Pro (đời 2013 trở lên)